BOARD OF DIRECTORS

Kikis Kazamias - Chairman

Rikkos Agathokleous - Secretary

Adonis Floridis

Elena Antoniou

Maria Kyriakou

Petros Kizas

Penelope Onisiforou