top of page

Πλαίσιο κανονισμών για την ενοικίαση / παραχώρηση / χρήση του Θεάτρου Ριάλτο  

  

Το Θέατρο Ριάλτο συνδυάζει την αρχιτεκτονική της εποχής του μεσοπολέμου με τις σύγχρονες υποδομές μιας δυναμικής πολιτιστικής στέγης.Το Θέατρο Ριάλτο αποτελεί ταυτόχρονα ένα πρότυπο πολιτιστικό Οργανισμό που διοργανώνει εκατοντάδες εκδηλώσεις κάθε χρόνο, καθώς και μερικά από τα σημαντικότερα κρατικά φεστιβάλ για τον κινηματογράφο, το χορό και τη μουσική.  
  
Με γνώμονα πάντα την παραγωγή και φιλοξενία εκδηλώσεων θεάτρου, χορού και μουσικής υψηλών προδιαγραφών καθώς και άλλων δράσεων, ο Οργανισμός με το εξειδικευμένο του δυναμικό εξυπηρετεί τις ανάγκες σύγχρονων παραγωγών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα ποιότητας για τους θεατές.  
  
Οι υποδομές του Θεάτρου είναι ανάλογες σύγχρονων σκηνών του εξωτερικού και σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό, την καινοτομία και τη συνεχή αναβάθμιση, το έχουν τοποθετήσει στους σημαντικότερους χώρους του τόπου μας.  
  
Ο τρόπος συνεργασίας με το Θέατρο Ριάλτο αποφασίζεται από τη Διοίκηση του Οργανισμού με κριτήρια την καλλιτεχνική ποιότητα , τη βιωσιμότητα και τη συνάφεια της κάθε πρότασης με την πολιτική και φιλοσοφία του Οργανισμού.  
  
Για το σκοπό αυτό κάθε πρόταση υποβάλλεται έγκαιρα στο Δ.Σ. μέσω της διεύθυνσης του θεάτρου. Το Δ.Σ. αφού λάβει υπόψη όλα τα δεδομένα, αποφασίζει για την παραχώρηση ή συνεργασία και το οικονομικό πλαίσιο αυτής, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και δημιουργία ενός πολύπλευρου πολιτιστικού προγράμματος. Η σχετική απόφαση του ΔΣ κοινοποιείται εντός μερικών εβδομάδων από την παραλαβή της πρότασης.  
  
Η παραχώρηση του θεάτρου δεν σημαίνει αυτόματα και την συμπερίληψη της εκδήλωσης στο μηνιαίο πρόγραμμα του.  
  

 
Τρόποι παραχώρησης/συνεργασίας  

Α. Ενοικίαση του θεάτρου με κόστος 1.750 ευρώ *
  
Β. Παραχώρηση του θεάτρου σε μη κερδοσκοπικούς,  πολιτιστικούς φορείς, καλλιτεχνικές ομάδες και δημιουργούς (φυσικά πρόσωπα) έναντι μειωμένου κόστους,  στο πλαίσιο της ενίσχυσης και στήριξης της κυπριακής δημιουργίας και παραγωγής.  

 

Το θέατρο και η υποδομή του παραχωρούνται στη βάση συμφωνητικού, το οποίο περιέχει το ακριβές κόστος και τα επιπλέον έξοδα που θα συμφωνηθούν.  
  
Τόσο στις παραχωρήσεις (Α) όσο και στις συνεργασίες (Β) περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  
  
1. Παραχώρηση του χώρου με τον βασικό διαθέσιμο τεχνικό εξοπλισμό του καθώς και το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό του Θεάτρου με εποπτικό ρόλο (Φωτιστής, Ηχολήπτης, Τεχνικός σκηνής).  
2. Η ημερήσια χρήση του θεάτρου μπορεί να περιλαμβάνει παράσταση, τεχνική προετοιμασία και πρόβα με ανώτατο όριο μέχρι 14 ώρες.  
3. Κλιματισμό της αίθουσας για το κοινό και τους καλλιτέχνες.  
4. Χρήση υπηρεσιών υποδοχής,ταμείου και ταξιθεσίας το βράδυ της παράστασης.  
5. Λειτουργία καφετέριας το βράδυ της παράστασης (Δεν ισχύει κατά την πανδημία).  
6. Τη διαφήμιση της παράστασης μέσω μέρους ή όλων των ακόλουθων: μηνιαία προγραμμάτα του θεάτρου (έντυπα & ηλεκτρονικά), αφίσες, δελτία τύπου, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης καθώς και στις οθόνες του Ριάλτο.   
7. Σύστημα έκδοσης εισιτηρίων του Θεάτρου μέσω του ταμείου και της ιστοσελίδας του www.rialto.com.cy και του Rialto App. 
  
Τα έσοδα από τα εισιτήρια επιστρέφονται στον διοργανωτή, μετά την αφαίρεση των πιο κάτω:  
  
i. Δικαίωμα για τη χρήση του Θεάτρου σύμφωνα με το συμφωνητικό.  
ii. Φόρος Θεάματος (Δήμος Λεμεσού 5%).  

iii. Δικαίωμα χρήσης του προγράμματος έκδοσης εισιτηρίων (Interticket -2,5% επί του συνόλου της είσπραξης)  

iv. Ποσοστό χρέωσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου (JCC) 2.5 %   

  
Τόσο στις παραχωρήσεις (Α) και συνεργασίες (Β) το Θέατρο Ριάλτο μπορεί να προσφέρει πρόσθετες τεχνικές διευθετήσεις έναντι επιπρόσθετης κάλυψης κόστους ως ακολούθως :  
  
1. Εξέδρα θεατών επί σκηνής 400 Ευρώ  
2. Βάθρα Ορχήστρας 450 Ευρώ  
3. Άνοιγμα Pit ή Προέκταση σκηνής 350 Ευρώ  
4. Βάθρα Χορωδιών 300 Ευρώ  
5. Τοποθέτηση Λινόλεουμ 150 Ευρώ  
6. Πλαϊνά φώτα 250 Ευρώ  
7. Χόρδισμα πιάνου 75 Ευρώ  
8. Διαφήμιση μέσω F/B 30 Ευρώ  
9. Επιπλέον ηχητική υποστήριξη  
2η Κονσόλα επί σκηνής 200 Ευρώ  
10. Αντίγραφο ηχητικής καταγραφής 50 Ευρώ  
11. Αντίγραφο οπτικής καταγραφής 50 Ευρώ  
12. Επαγγελματικός projector 100 Ευρώ  

13. Μηχανή καπνού: 50 ευρώ
14. Επιπρόσθετο τεχνικό προσωπικό 15 Ευρώ/άτομο ανά ώρα  
15. Επιπλέον ημέρα για στήσιμο/πρόβα:

      Ελάχιστη χρήση του θεάτρου: 500 Ευρώ (5 ώρες)
      Κάθε επιπλέον ώρα 100 Ευρώ.

 
  
Για μια σωστή συνεργασία παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:  

  
• Σε όλα τα έντυπα σύμφωνα με την παραχώρηση (Α) θα πρέπει να αναγράφεται: Σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο.  
• Σε όλα τα έντυπα σύμφωνα με τη παραχώρηση (Β) θα πρέπει να αναγράφεται: Με τη στήριξη του Θεάτρου Ριάλτο.  
• Το Θέατρο Ριάλτο διαχειρίζεται το πρωτόκολλο επισήμων σε συνεργασία με τον διοργανωτή, καθώς και μικρό αριθμό προσκλήσεων.  
• Πρέπει να εξασφαλίζεται άδεια για να γίνονται οι σχετικές διευθετήσεις για τυχόν ομιλίες, και παρουσιάσεις επί σκηνής.  
• Η φωτογράφηση και οπτικογράφηση αποσπασμάτων ή ολόκληρης της παράστασης μπορεί να πραγματοποιηθεί, μετά από τη σχετική ενημέρωση και διευθέτηση του Τεχνικού Διευθυντή του Θεάτρου Ριάλτο.  
• Για τη διεξαγωγή εργασιών επί σκηνής είναι απαραίτητο όπως συμβουλεύεστε το τεχνικό προσωπικό του Θεάτρου.   

 • Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζημιάς, αυτό πρέπει να αναφέρεται αμέσως στο προσωπικό του Θεάτρου. Το Θέατρο διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την επανόρθωση ή και αποζημίωση από τον διοργανωτή.  
 • Τεχνικοί και Καλλιτέχνες καλούνται όπως χρησιμοποιούν για την είσοδο τους στη σκηνή και τα καμαρίνια, την εξωτερική πλαϊνή οδό.  

 • Απαγορεύεται η μεταφορά φαγητών και ποτών στην αίθουσα και σκηνή του Θεάτρου.  

 • Για την εξυπηρέτηση των καλλιτεχνών λειτουργεί καφετέρια στον χώρο των καμαρινιών. Ο διοργανωτής οφείλει να διατηρεί καθαρούς τους κοινούς χώρους και τα καμαρίνια.  

 

Πνευματικά Δικαιώματα 

Ο διοργανωτής έχει την ευθύνη της εξασφάλισης των απαραίτητων αδειών από τους δικαιούχους πνευματικών (συνθέτες, στιχουργοί και παραγωγοί) και συγγενικών δικαιωμάτων (ερμηνευτές και εκτελεστές) από τους αντίστοιχους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης ή Ανεξάρτητες Οντότητες Συλλογικής Διαχείρισης, όπως ορίζει ο Νόμος περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. 

 

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων 

Ο διοργανωτής έχει την ευθύνη να υποβάλει εκ των προτέρων γραπτή μελέτη εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων, καθώς και μέτρων ασφάλειας για την παράσταση που οργανώνει και να ενημερώνει την τεχνική διεύθυνση του  θεάτρου για τυχόν κινδύνους που περιέχονται στην παραγωγή.   

  
Στην περίπτωση ακύρωσης της κράτησης, ισχύουν οι ακόλουθες χρεώσεις:(*) 

  
(α) Για ακύρωση πέραν των οκτώ εβδομάδων πριν την ημερομηνία εκδήλωσης, χρεώνεται το 1/3 του συμφωνηθέντος κόστους παραχώρησης  
(β) Για ακύρωση μετά την υπογραφή συμφωνητικού ή και μέχρι τεσσάρων βδομάδων πριν την ημερομηνία εκδήλωσης, χρεώνεται ολόκληρο το συμφωνηθέν κόστος παραχώρησης.  
  

 

Με την υπογραφή του συμφωνητικού ο διοργανωτής καταβάλλει το 1/3 του κόστους παραχώρησης. 

 

 Τόσο στις παραχωρήσεις (Α) όσο και στις συνεργασίες (Β) ο διοργανωτής έχει την ευθύνη ασφάλισης των δικών του συνεργατών και συντελεστών (τεχνικών και μελών της παραγωγής) κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο Θέατρο Ριάλτο.  
  
To Θέατρο Ριάλτο διατηρεί την Γενική Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου.  

  

Το Θέατρο Ριάλτο λειτουργεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και τα μέτρα ασφάλειας και υγείας όπως αυτά ανακοινώνονται στις κυβερνητικές εγκύκλιους.  

bottom of page