top of page
Αναζήτηση

FlashArt@Rialto

Ο Οργανισμός Θέατρο Ριάλτο αξιολογώντας θετικά τα αποτελέσματα του προγράμματος FlashArt@Rialtο κατά τη διάρκεια της πανδημίας κατά τα έτη 2020 και 2021, προχώρησε στη διαφοροποίηση, εξέλιξη και θεσμοθέτηση της διοργάνωσης σε ετήσια βάση, προσαρμόζοντας τη διοργάνωση στα νέα δεδομένα.

Το πρόγραμμα FlashArt @Ριάλτο δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2020, ως άμεση αντίδραση του Θεάτρου Ριάλτο στις συνέπειες της πανδημίας. Στόχευσε πρωταρχικά στη συνέχιση της πολιτιστικής παραγωγής και στη στήριξη των δημιουργών του τόπου, εν μέσω μιας πρωτοφανούς αναστολής κάθε καλλιτεχνικής δράσης. Το πρόγραμμα αγκαλλιάστηκε από την καλλιτεχνική κοινότητα της Κύπρου δημιουργώντας προυποθέσεις και προσφέροντας βήμα για την υλοποίηση 23 παραγωγών από διαφορετικά πεδία των παραστατικών τεχνών.

Στις δύο πρώτες εκδοχές του προγράμματος προκρίθηκαν κυρίως παραγωγές που πέρα από καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, ανάδειξαν ετη δύναμη των τεχνών στην υπέρβαση των περιορισμών, στην επιστροφή των τεχνών και στη συνάντηση των δημιουργών με το κοινό.

Το καινούριο πρόγραμμα FlashArt @Ριάλτο διαφοροποιείται από τις προηγούμενες του εκδόσεις ως προς το εύρος και τους στόχους του. Αναβαθμίζεται η καλλιτεχνική του διάσταση και τα προσφερόμενα υποστηρικτικά μέτρα και υποδομές. Οι στόχοι του προγράμματος επικεντρώνονται το 2022 στην ανάδειξη σύγχρονων δημιουργών και έργων που διακρίνονται για την αυθεντικότητα τους, το καλλιτεχνικό και ερευνητικό τους ενδιαφέρον. Το νέο πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενισχύσει τις δυνατότητες παραγωγής καλλιτεχνών που ζουν στην Κύπρο στην ενασχόληση τους με σύγχρονα πολυθεματικά πεδία, προσφέροντας τους πέρα από την οικονομική στήριξη, τεχνογνωσία και τις υποδομές του θεάτρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις που αφορούν νέες ή υφιστάμενες δημιουργίες (όχι πριν το 2020) με θεματολογίες που πραγματεύονται ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα, ενεργοποιούν και εμπλέκουν τους πολίτες και χρήζουν μεγαλύτερης ορατότητας. Η διάρκεια των παραστάσεων δεν πρέπει να είναι μκιρότερη από 40’ και μεγαλύτερη από 90’.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν είτε εντός του Θεάτρου Ριάλτο, είτε εξωτερικά στο πλαίσιο των θερινών του δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση, που σύμφωνα με τα εκάστοτε μέτρα της πολιτείας σχετικά με τον Covid-19 δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση στην παρουσία κοινού, οι παραστάσεις θα οπτικογραφούνται και θα προβάλλονται μέσω του ψηφιακού καναλιού του θέατρου.

Στις επιλεχθείσες παραγωγές θα προσφερθούν τα ακόλουθα υποστηρικτικά μέτρα:

  1. Οικονομική ενίσχυση της παραγωγής

  2. Παραχώρηση του θεάτρου (1 ημέρα παράσταση και 1 ημέρα στήσιμο/δοκιμή)

  3. Παραχώρηση υλικής και άυλης υποδομής

  4. Προώθηση και προβολή

Στόχος της νέας διοργάνωσης παραμένει η ενίσχυση της καλλιτεχνικής παραγωγής, στηρίζοντας δημιουργούς, καλλιτέχνες και performers που έχουν τη βάση τους στην Κύπρο, και που συνδυάζουν παραστατικές, ψηφιακές και άλλες τέχνες.

Κριτήρια επιλογής αποτελούν η καλλιτεχνική αξία, η αυθεντικότητα, η ικανότητα επικοινωνίας της δημιουργικής διαδικασίας καθώς και η παρουσίαση του ολοκληρωμένου έργου. Στην επιλογή θα ληφθεί επιπλέον υπόψη η σύνδεση διαφορετικών πεδίων της τέχνης και η χρήση τεχνολογίας.

Όσες προτάσεις επιλεγούν, θα μπορούν να υλοποιηθούν από την 1/4/2022 - 30/12/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν:

  1. Σκεπτικό για την δράση μέχρι 300 λέξεις.

  2. Για υφιστάμενες δράσεις είναι απαραίτητο να υποβληθεί σχετικός σύνδεσμος

  3. Συντελεστές και σύντομα βιογραφικά μέχρι συνολικά 300 λέξεις.

  4. Περιγραφή των σταδίων υλοποίησης της δράσης (timeline).

  5. Παραχώρηση του δικαιώματος ένταξης του έργου στο πρόγραμμα του Θεάτρου Ριάλτο ζωντανά και ψηφιακά.

Οι προτάσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2021 . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση τους κάνοντας κλικ εδώ

Αιτήσεις μπορούν να κάνουν φυσικά πρόσωπα, οργανισμοί, συνεργασίες και φορείς.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή και τη διεύθυνση του Θεάτρου Ριάλτο. Όσες επιλεγούν θα ενημερωθούν μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2022.


98 Προβολές0 Σχόλια

Comments


bottom of page