Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – C O V I D 19

Το υφιστάμενο κυβερνητικό διάταγμα για αντιμετώπιση του Covid 19 διαλαμβάνει ότι, για την είσοδο στα Θέατρα ισχύουν τα ακόλουθα:

Με πληρότητα χώρου 100%

Η προσέλευση επιτρέπεται με την προσκόμιση ενός από τα πιο κάτω:

Για άτομα άνω των 6 χρόνων
Εν ισχύ Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή
Εν ισχύ Πιστοποιητικό Ανάρρωσης Covid 19 ή
Αρνητικό PCR  ή Rapid test  72 ωρών

Άτομα κάτω των 6 χρόνων
Δεν έχουν κανένα περιορισμό

Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλα τα άτομα  6 χρονών +

Έλεγχος safe pass με το Cov Scan Cyprus σε όλα τα άτομα 6 χρονών +

Εξαιρούνται:

Α. Τα άτομα ηλικίας 65 χρονών και άνω, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν την έντυπη κάρτα εμβολιασμού

Β. Άτομα που μετά από απόφαση Ιατρικού Συμβουλίου δεν συνίσταται να εμβολιαστούν και τα οποία θα πρέπει να επιδεικνύουν την ειδική κάρτα του Υπουργείου Υγείας και εργαστηριακή εξέταση Rapid ή PCR τεστ σε εβδομαδιαία βάση.

Απαραίτητη η κατοχή ταυτότητας